Vedtekter

Retningslinjer-styrearbeid.pdf (79,57 kb)

Sameiets vedtekter fastsetter de viktigste juridiske grensene mellom sameiets og sameiernes ansvar, samt hva som er innenfor styrets fullmakt og hva som må behandles på det årlige sameiermøtet. Enhver sameier står fritt til å foreslå endringer til sameiermøtet, som må få 2/3-dels flertall for å besluttes.
 
Våre vedtekter finner du her.