Vedlikehold av hver seksjon

Hver enkelt sameier er ansvarlig for vedlikehold av sin seksjon (leilighet), inkludert renhold av terrasse, bod og garasjeplass. Sluk på terrasse og baderoms sluk skal holdes rene og åpne.
 
Sluket på terrassen må renses minst en gang hver vår og høst.
 
Skader ved lekkasjer fra terrasser til egen eller andres leilighet dekkes ikke av forsikringen, og vil bli belastet den enkelte sameier, dersom lekkasjen skyldes dårlig renhold av sluk og avløpsrenne, eller på annen måte er forårsaket av sameier.
 
Lekkasje fra baderom, som skyldes manglende vedlikehold, er hver enkelt sameiers ansvar.
 
Heldekkende terrassegulv er ikke tillatt (se Vedtektene § 5), da dette hindrer adkomst til terrassegulvet og sluk.
 
Styret leverer hvert år ut en egen vedlikeholds kontroll, som sameier må besvare og returnere til styret. Dette brukes for å sikre at alle utfører det nødvendige minimumsvedlikehold, men skal også fungere som tips til hver enkelt om hva som bør utføres. Her finner du vedlikeholds skjemaet for elektronisk utfylling.