Valgkomité

Sameiets årsmøte velger hvert år en valgkomité, som skal skaffe kandidater til styret.

Valgkomitéen 2021-2022 består av følgende person(er):
 
Lars Vestby (92228592 | leilighet 612)
 
 
Varamedlemmer velges hvert år, mens det hvert år også er 1 eller 2 plasser i styret som er på valg. Er du interessert i å sitte i styret, ta kontakt med en i valgkomitéen.