Utleie

Det er adgang til å leie ut egen bolig.  I henhold til Vedtektenes §2-3 skal leietaker av bruksenhet meldes til styret for godkjennelse. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Merk også Husordensreglenes §4 og §5.
 
Det er ikke tillatt å leie ut garasjeplasser og boder til personer som bor utenfor sameiet.
 
Nye regler for radon i utleieboliger 1. januar 2014
 
Fra 1. januar 2014 gjelder nye regler for radon i utleieboliger (de gjelder ikke for dem som bor i egen bolig). Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Utleiere må gjennomføre radonmålinger for å dokumentere radonnivåer og gjennomføre tilpassede tiltak ved forhøyede nivåer. Radonmålinger bør gjennomføres over en periode på minst 2 måneder i vinterhalvåret. Les mer om radon generelt og radon i utleieboliger på nettsidene til Statens strålevern.