Trimrom og badstue

I 5. etg. i A-bygget har sameiet et trimrom til fri disposisjon for beboerne. Trimrommet har en rekke apparater, samt garderober og badstue i tilknytning til rommet. Åpningstider er 07.00-22.00 på hverdager og 10.00-22.00 i helger og på helligdager.
 
Etter bruk ber vi om at det ryddes opp på trimrommet, og at apparater og manualer tørkes av. Bruk av musikk til treningen er kun mulig med ipod e.l. som innebærer musikk på øret, dette skyldes at omkringboende beboere plages av høy musikk fra anlegg i trimrommet.
 
Nøkkel og vedtekter for bruk av trimrommet fås ved henvendelse til styret på styreromsvakt, og koster kroner 600 (depositum).