Traller til flytting

Sameiet har tilgjengelig to traller som kan benyttes ved flytting, transport av store/tunge ting etc. Disse er plassert hhv i B-byggets U. etg, under trappen og i A-byggets 1. etg, under trappen
 
Ved bruk er det viktig å være forsiktig så dører, vegger og heiser ikke skades av trallenes kanter. De fleste korridordører har sidefelt som kan åpnes, bruk dette for å unngå skader.
 
Husk å sette trallene tilbake på plass etter bruk.