Støy

Bygget er relativt lytt, så det er viktig å ta hensyn til sine naboer. Husk at det skal være ro mellom kl 23.00 og 07.00. Kjør derfor ikke vaskemaskin i dette tidsrommet. Husk også å ta hensyn dersom det arrangeres fest, heng opp nabovarsel i forkant og ta ellers normale hensyn selv om det er gitt nabovarsel.
 
Se også Husordensreglene for når det er tillatt å utføre arbeider, og dager og tider det skal være rolig.