Søppel og avfallshåndtering

Sameiet har to søppelrom, ett i garasjen i U. etg i A-bygget, og ett ved inngangen til garasjen i U. etg i B-bygget (nær heisen). Her kastes kun husholdningsavfall. Søppel må pakkes godt inn (slå gjerne dobbel knute), og legges i søppelcontainer - ikke på gulv. Bruk også containere som har ledig plass slik at lokket ikke blir stående åpent og det spres lukt fra avfallscontaineren.
 
Det er viktig at disse instruksjonene følges av helsemessige grunner, dersom dette ikke overholdes kan søppelrommet måtte stenges og sameiet må bygge egne søppelbygg / sjakter utenfor huset.
 
Sameiet er fra juli 2012 med i Oslo kommunes ordning for kildesortering, som skal bidra til gjenvinning av energi og plantenæringsstoffer. Det betyr at husholdningsavfall skal sorteres av den enkelte beboer: matavfall i grønne poser, ren plastemballasje i blå poser og øvrig restavfall i vanlige handleposer (vreng grønne KIWI-poser slik at de blir hvite på utsiden). Plastemballasje som ikke blir ren ved skylling i kaldt vann kastes i restavfallet. Tørkepapir kastes i matavfallet. Plante-/hageavfall kastes ikke i matavfallet. Alle posene kastes i containere i søppelrommene våre. Er du usikker på hvordan noe skal sorteres, kan du prøve denne nettsiden. Nye poser kan hentes i dagligvarebutikker i Oslo, inkludert Joker Ljan. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettsider. Vi oppfordrer beboerne til å være flinke med kildesorteringen!
 
Annet avfall håndteres slik:
 
Papir, papp og kartong (brettet) kastes i papircontainere som er plassert ved gjesteparkeringene våre (foran A-bygget på nedsiden og utenfor A-bygget i 8. etg).
 
Glass og metall kastes i beholder i søppelrommet i A-bygget eller ved garasjeporten. Det finnes også en beholder ved Joker-butikken.
 
 
Lysrør, lyspærer, sparepærer og batterier kan kastes i en egen beholder i der de ble kjøpt. Oslo Kommune vil også sette ut beholder i garasjen for dette 1-2 ganger i året.
 
Elektrisk avfall og annet, større avfall må hver beboer selv sørge for å for kjørt bort til Oslo kommunes mottak. Dette må ikke kastes i søppelcontainere eller gjensettes på søppelrom eller andre steder i bygget. Alt slikt avfall vil påføre sameiet ekstra kostnader fra Renovasjonsetaten, evt blir det ikke hentet.
 
I enkelte tilfeller er det mulig å avtale bortkjøring med vaktmester.