Årsmøter

 Årsmøter er sameiets øverste myndighet, der medlemmer til styret velges, regnskap og budsjett vedtas og større og mindre endringer i vedtekter og husordensregler samt utbedring av bygget besluttes.

Her legges innkallinger til sameiermøter ut, inkludert årsberetninger. Protokollene legges ut etter sameiermøtets gjennomføring.

Møter   
År Dato Type Dokument Dokument Merknad
2020 28.09-06.10 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll Digitalt møte
2020 30.06 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll Nordstrand kirke
2020 29.04-07.05 ordinært

Innkalling

Protokoll Digitalt Årsmøte
2019 08.05 ordinært

Innkalling

Protokoll  
2019 14.03 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll

Vedtekter, Husordensregler
2018 26.04 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2017 15.05 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2017 26.04 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2016 27.04 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2016 04.04 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2016 29.06 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2016 30.08 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2016 14.12 ekstra ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2015 16.04 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2015 24.02 ekstraordinært

Innkalling

Protokoll

 
2015 12.11 ekstraordinært

Innkalling

Protokoll

 
2014 27.03 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2013 20.03 ordinært

Innkalling

Protokoll

Engangsinnbetaling. Se merknad A)

2012 21.03 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2011 30.03 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2010 06.09 ekstraordinært

Innkalling

Protokoll

 
2010 25.03 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
2009 22.04 ordinært

Innkalling

Protokoll

 
A)
Beløpsfordeling på seksjoner. Dette er ikke offisielt en del av protokollen, men gir en oversikt over hva hver enkelt seksjon skal betale inn som et engangsbeløp for rørfornyingen.