Oppslagstavler

Det er 3 oppslagstavler i bygget, til bruk for styret og beboerne. En finnes i 11. etg i A-bygget, til venstre for postkasseanlegget. Den andre er i inngangspartiet i 3. etg i B-bygget, mens den tredje henger ved inngangen til A-bygget i 4. etg.
 
Ingen oppslag skal henges andre steder, unntatt når styret har behov for å informere spesielt (f.eks. ved vedlikeholdsarbeid, driftsstans av heiser, dugnad o.l.).
 
Husk å fjerne oppslag som ikke lenger er aktuelle.