Markise

Oppsetting og utskiftning av markiser eller annen solavskjerming skjer for den enkelte seksjonseiers regning, og krever forutgående godkjennelse fra styret som fastsetter farger.

Ta kontakt med styret ved valg av ny markise, markiseduk, leverandør og farge.

Kontaktperson i Villamarkisen AS:
Jan Husmo
Mobil: 95 12 03 12
Telefon: 63 91 20 60

Markiseduk/farge:
94/15, S4502-Y