Markise

Oppsetting og utskiftning av markiser eller annen solavskjerming skjer for den enkelte seksjonseiers regning, og krever forutgående godkjennelse fra styret som fastsetter farger.

Ta kontakt med styret ved valg av ny markise, markiseduk og farge. Mange beboere har benyttet Villamarkisen AS  for ny/utskifting av markise på sin terrasse, 

Kontaktperson i Villamarkisen AS:
Jan Husmo
Mobil: 95 12 03 12
Telefon: 63 91 20 60

Markiseduk/farge:
94/15, S4502-Y