Korridorer

Korridorene er rømningsvei ved brann, og det skal derfor ikke oppbevares noe i korridoren. Dette gjelder blant annet sykler, barnevogner eller andre større gjenstander. Det skal heller ikke legges ut dørmatter eller settes andre gjenstander ut som hindrer rengjøring. Korridorene støvsuges ukentlig av vaktmester.
 
I trappeoppgangene / trappehalsene kan det settes barnevogner og rullestoler (som er i daglige bruk), mens sykler skal settes i sykkelbodene.