Gjesteparkering

Parkeringsplassen foran nedsiden av A-bygget, samt overfor inngangen i 8. etg er begge ment som gjesteparkering. I tillegg er det tillatt til å parkere langs Kruttverkveiens høyre side nedover. Vi henstiller sameiere til ikke å legge beslag på gjesteparkeringsplassene.
 
Parkering i snuplassen foran innkjøringen til garasjene er ikke tillatt, av hensyn til at større biler som utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler, flyttebiler o.l. ikke kommer til bygget ved behov.