Forsikring og skader

IF Skadeforsikring. Forsikring  polisenr: SP 2165964. Skade meldes over telefon 21 49 24 00. Styret skal alltid kontaktes når skade meldes.

Forsikringen er av typen "Borettslagsforsikring OBOS".
 
Avtalenummeret er: 4101690
 
Forsikringen dekker ikke løsøre eller vannskade fra baderom, og egenandel er for tiden kr 10 000. Dersom det foretas skadeoppgjør gjennom sameiets forsikring, vil egenandel belastes den aktuelle sameier som måtte være ansvarlig for skaden.
 
Hver enkelt sameier må tegne egen forsikring for innbo
 
Hver sameier plikter å melde fra til styret umiddelbart dersom man oppdager skader, lekkasje eller annet som antas å skyldes forhold utenfor egen leilighet, slik at skadeomfanget minimeres. Skader som oppstår i leiligheten, og som kan forårsake skader på andre leiligheter eller fellesareal, må selvsagt også utbedres snarest mulig, noe den enkelte sameier selv bekoster (evt får dekket av egen innboforsikring).