Forsikring og skader

Sameiet er forsikret i IF Skadeforsikring, polise nr: SP 2165964.

En skade som kan omfattes av sameiets forsikring skal umiddelbart meldes til styret.

Alternativt kan skade meldes til vår kontaktperson hos IF:
Marianne Jørgensen
Tel.        22 51 13 74
Mob.     95 75 51 29

Sameiets forsikring dekker ikke løsøre eller vannskade fra baderom,
og egenandel er for tiden kr. 10.000.
Dersom det foretas skadeoppgjør gjennom sameiets forsikring, vil egenandel belastes den aktuelle sameier som måtte være ansvarlig for skaden.

Beboer/eier må opprette sak hos IF sammen med Marianne Jørgensen hos IF.
IF vil eventuelt rekvirere takstmann eller hjelp til å utbedre skaden.

Hvis det gjelder bekjempelse av skadedyr, kontakt Antizimex direkte på telefon 414 14 128. Oppgi polisenummeret vårt i IF Skadeforsikring, SP 2165964.

Hver enkelt sameier må tegne egen forsikring for innbo og løsøre.

Hver sameier plikter å melde fra til styret umiddelbart dersom man oppdager skader, lekkasje eller annet som antas å skyldes forhold utenfor egen leilighet, slik at skadeomfanget minimeres. Skader som oppstår i leiligheten, og som kan forårsake skader på andre leiligheter eller fellesareal, må selvsagt også utbedres snarest mulig, noe den enkelte sameier selv bekoster (evt. får dekket av egen innboforsikring).

IF har en egen telefon for øyeblikkelig hjelp: 21 49 24 00