EL-bil lading

For lading av el-biler er vi nå iferd med å installere en ny løsning for EL-bil lading i garasjen. Her en det mulig for alle å kjøpe et ladepunkt på sin garasjeplass. Mere info om dette kommer når vi har den nye infrastrukturløsningen for EL-bil lading på plass.

Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er tillatt å lade el-biler fra strømutak som tilhører sameiet.

 

Noe du lurer på snakk med styret eller send en mail til styret.herregardsterrassen@boligsameie.net