Bolignummer

Hver seksjon i bygget har et eget bolignummer. Dette er en betegnelse som er satt på alle leiligheter i Norge for lettere å identifisere hver boenhet der hvor det er flere enheter på én adresse. Bolignummeret har følgende form: "H0101", der bokstaven angir type etasje, første to tall angir etasje og de siste to angir leilighetens nummerering i etasjen.
 
Styret har ikke oversikt over alle bolignumre i bygget, men du kan lese mer om bolignummer her:
Statens kartverk
 
For å finne bolignummert ditt i sameiet, trykk på linken under og finn ditt seksjonsnr